In de AVG staat dat de informatie over verwerkingen schriftelijk gegeven moet worden. Daarom staat deze op de website http://www.speeltuinhetspan.nl. Daarnaast ligt een geprinte versie in het kantoor van het gebouw. Indien klanten zich inschrijven, kan de betrokkene dus hierom vragen.

Privacyverklaring
Speeltuin ’t Span draait op vrijwilligers. Alle werkzaamheden gebeuren met de beste bedoelingen en het doel is om te zorgen dat kinderen zich kunnen uitleven in de speeltuin. Door de verkoop van abonnementen verzamelt de stichting gegevens enkel met het oog op de overeenkomst. Speeltuin ’t Span verwerkt zelf de persoonsgegevens en besteed dit niet uit. Deze verwerking gebeurt door het bestuurslid ‘algemeen’. Speeltuin ’t Span heeft geen ’Functionaris gegevensbescherming’ (de stichting voldoet niet aan de criteria om deze aan te stellen).

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is vanwege de overeenkomst tussen de stichting en abonnementhouders dan wel tussen de stichting en de vrijwillger. Met deze gegevens kunnen wij u informeren over activiteiten van de speeltuin, jubilea van de speeltuin dan wel het informeren bij zaken gerelateerd aan uw kind, bijvoorbeeld bij een verwonding. Zo kunnen wij contact met u opnemen. Daarnaast bezorgen wij ons jaarboekje bij het opgegeven adres.

Indien u geen persoonsgegevens wilt verstrekken kunnen wij niet controleren aan de kassa of het een geldig abonnement is. Daarnaast houden we het aantal bezoeken bij. Dit voor cadeautjes bij een x-aantal bezoeken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Besluitvorming vindt plaats op basis van geldige betaling.

De persoonsgegevens delen wij niet met externe partijen. Deze geven we dus ook niet door aan organisaties buiten de Europese Unie of een internationale organisatie. Deze zijn enkel inzichtelijk bij het bestuur, waarbij de bestuurslid ‘algemeen’ de persoonsgegevens verwerkt. Op aanvraag kunnen vrijwilligers de gegevens krijgen (bijvoorbeeld voor het bellen bij nood). Daarnaast wordt het jaarboekje bezorgt door de vrijwilligers, waarbij ze dus ook een adres nodig hebben en krijgen daarvor.

De gegevens bewaren we oneindig. Dit om u in de toekomst eventueel te kunnen benaderen voor een nieuw abonnement of bijvoorbeeld voor een uitnodiging bij een jubileumfeest.

Via het onderstaande e-mailadres kunt u uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn opvragen. Het wijzigen van die gegevens kan per e-mail of per post. Verwijdering van uw gegevens kan eveneens via dat e-mailadres. Dit houdt dan ook in dat per direct het abonnement wordt ingetrokken en niet meer geldig is. Speeltuin ’t Span kan anders niet controleren of de pas/sleutelhanger/barcode overeenkomt met een geldig abonnement.

Vanzelfsprekend staat u in het recht om een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Voor meer informatie over de verwerking van de persoongegevens kunt u contact opnemen met:
Speeltuin ’t Span
Tirolstraat 112a
1827 EX Alkmaar
Telefoon: (072) 56 192 56
Email: info@speeltuinhetspan.nl

Alkmaar, 1 oktober 2018

Over speeltuin 't Span Alkmaar
Logo speeltuin 't Span AlkmaarLeef je uit in speeltuin 't Span in Alkmaar! Draaien, glijden, klimmen in het speelkasteel, spelen bij de waterspeelplaats en in de zandbak. De speeltuin is een uitdagende en veilige plek voor ieder kind. Ook zijn er speeltoestellen voor rolstoelspelers. Iedereen is welkom. In de speeltuin is de mogelijkheid om te eten en te drinken.