Uitbreiding speeltuin ’t Span

20170930 Reactie uitbreiding 't Span 2In de media zijn diverse berichten verschenen over de uitbreidingsplannen van speeltuin ‘t Span. Hierin worden ook onjuistheden vermeld. Speeltuin ’t Span draait op vrijwilligers die zich met liefde inzetten voor de speeltuin. We zijn een speeltuin voor kinderen die zich daar heerlijk en in een veilige omgeving kunnen uitleven. Om een toekomstbestendige speeltuin te worden is uitbreiding noodzakelijk. Zo kunnen we de speeltuin verder ontwikkelen, aantrekkelijk maken en houden voor kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar.

Daarom betreuren wij de negatieve reacties. In aanloop naar deze plannen zit al een jarenlange voorbereiding. Met alle betrokken partijen is afgelopen jaren gesproken en stonden er naar ons idee achter. De uitbreidingsplannen zijn er niet ‘ineens’, dus we zijn ook verrast door alle commotie.

Fondsen

We hebben nu een aantal fondsen achter ons waardoor we de uitbreiding kunnen betalen. Feit is dat we een stichting zijn en geen enorme inkomsten hebben. We draaien op vrijwilligers en voor grote projecten is de speeltuin afhankelijk van fondsen.

Reacties

Het parkeren is voor een aantal omwonenden een probleem. Wij adviseren en vragen bezoekers al om lopend, op de fiets te komen of elders te parkeren. De gemeente heeft daarnaast een telonderzoek verricht waaruit blijkt dat een uitbreiding geen invloed heeft op het parkeren. Door de geringe uitbreiding zal de parkeerintensiteit dus niet toenemen.

Daarnaast zijn er zorgen over het groen. Voor gekapt groen, wordt nieuw groen teruggeplaatst.

Voor vragen over de uitbreiding, neem gerust contact op via info@speeltuinhetspan.nl.

Berichtgeving

Alkmaar Centraal
Facebookbericht
– College akkoord met procedure voor uitbreiding speeltuin ’t Span (22 september)
Omwonenden ongerust over uitbreiding speeltuin het Span (25 september)

Artikel Alkmaarsche Courant
20170930 Reactie uitbreiding 't Span krant

 

 

 

 

 

 

 

Krantenartikel groot

2 Comments

  1. Renate van Lienen

    Ik ben ontzettend blij met de uitbreiding. Ik kom vaak met mijn 2 dochtertjes en ’t Span is altijd netjes, en we hebben er altijd plezier! Ik kan niet wachten tot het daadwerkelijk zo ver is! Groetjes, Renate uit de Kolgansstraat

  2. kerkvliet

    ik vind het heel leuk als ik met kleinkinderen naar speeltuin ging die mensen die klagen moeten op hei gaan wonen

Reageren niet mogelijk.
Over speeltuin 't Span Alkmaar
Logo speeltuin 't Span AlkmaarLeef je uit in speeltuin 't Span in Alkmaar! Draaien, glijden, klimmen in het speelkasteel, spelen bij de waterspeelplaats en in de zandbak. De speeltuin is een uitdagende en veilige plek voor ieder kind. Ook zijn er speeltoestellen voor rolstoelspelers. Iedereen is welkom. In de speeltuin is de mogelijkheid om te eten en te drinken.